Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Ремюер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи технології виробництва шампанського та ігристого вина пляшковим методом; сутність і значення процесу ремюажу та правила його проведення; біофізико-хімічні властивості вина, дріжджів, вуглекислоти; будову пюпітрів, правила укладання та виймання з них пляшок; правила ведення обліку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Переводить осад на пробку у виробництві шампанського та ігристого вина пляшковим методом (ремюаж). Визначає візуально та органолептично момент закінчення процесу бродіння в пляшках та дозрівання осаду для ремюажу. Стежить за правильним укладанням пляшок у пюпітри. Проводить коливальне трясіння пляшок з легкими ударами об стінки пюпітру так, щоб осад переміщувався по стінці пляшки спіральне і легкий осад не відставав від важкого. Веде облік.