Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Головний ґрунтознавець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу і ґрунтознавства; агрохімію, методи відбирання зразків ґрунтів та їх аналізу; основи ринкової економіки, управління, нормування, організації та оплати праці; правила експлуатації й можливості застосування сучасних ЕОМ персонального користування в агрономічній роботі; трудове та земельне законодавство; правила охорони навколишнього природного середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційно-технологічне керівництво в об'єднанні і в господарствах району. Розробляє заходи з підтримання й підвищення родючості ґрунтів у господарствах і забезпечує їх виконання. Організовує і бере участь в агрохімічному обстеженні сільськогосподарських угідь обслуговуваної зони, відбиранні зразків ґрунтів для аналізу. Контролює якість і своєчасність виконання аналізів. Вивчає і впроваджує у виробництво досягнення науки, передовий досвід та нові методи аналізу ґрунтів. Сприяє впровадженню наукової організації праці, ефективному застосуванню чинних положень про оплату праці. Веде встановлену документацію, облік та звітність. Бере участь в укладанні договорів з господарствами, розробленні виробничих програм, у складанні агрохімічних картограм. Контролює додержання правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.