Категорія - Фахівці |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інспектора державного із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II - категорії не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні та інші керівні матеріали з питань заготівлі й підвищення якості сільськогосподарських продуктів; чинні положення, що регламентують роботу; необхідні державні стандарти, технічні умови, прейскуранти; технологічні процеси виробництва сільськогосподарських продуктів; правила перевірки сільськогосподарських продуктів під час їх закупівлі та методику розрахунків за них; вимоги споживачів до якості продуктів; основи ринкової економіки; передовий досвід закупівлі продуктів; напрями поліпшення якості сільськогосподарських продуктів, їх зберігання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить державний контроль за діяльністю заготівельних організацій та підприємств, незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форми власності, щодо закупівель сільськогосподарських продуктів, відповідно до державного замовлення та договорів контрактації; за роботою з укладання договорів контрактації заготівельними і торговельними організаціями та підприємствами з колективними сільськогосподарськими, селянськими (фермерськими) господарствами та іншими товаровиробниками для формування ресурсів продовольства. Здійснює систематичний нагляд за виконанням державного замовлення і договорів контрактації закупівлі сільськогосподарських продуктів; за додержанням договірної дисципліни; за виконанням поставок сільськогосподарських продуктів згідно з міжурядовими та міжобласними угодами; за додержанням товаровиробниками та заготівельними організаціями встановленого порядку закупівлі і якості сільськогосподарських продуктів та правильним проведенням розрахунків за них. Проводить нагляд за роботою обласних та районних інспекцій, правильністю визначення ними якості сільськогосподарських продуктів і розрахунків за них; за додержанням заготівельними та переробними підприємствами державних стандартів, технічних умов та встановлених методів оцінки якості під час закупівлі сільськогосподарських продуктів. Розглядає скарги товаровиробників про неправильну оцінку заготівельними організаціями кількості та якості сільськогосподарських продуктів. Допомагає сільськогосподарським підприємствам та заготівельним організаціям удосконалювати роботу з підвищення якості та зменшення втрат сільськогосподарських продуктів під час купівлі, транспортування, зберігання. Контролює умови зберігання сільськогосподарських продуктів. Узагальнює і розповсюджує передовий досвід роботи сільськогосподарських, заготівельних та переробних підприємств з удосконалення форм і методів заготівлі, підвищення якості сільськогосподарських продуктів. Додержується правил і норм охорони прані, виробничої санітарії та протипожежного захисту.