Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Машиніст тютюнорізальних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію різання тютюну, чухраного листя на тютюнорізальних машинах; нормативно-технічну документацію на тютюн та чухране листя; вимоги до якості тютюнової сировини, різаного тютюну; методи органолептичної оцінки якості сировини, різаного тютюну; правила експлуатації обслуговуваних машин; причини, які викликають брак та окремі несправності в роботі устаткування, способи запобігання їм і їх усунення; слюсарну справу; розташування та функціональне призначення табло, пультів та індикаторів; будову кінематичної й електричної схем устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ріже листяний тютюн і чухране листя на тютюнорізальних машинах гільйотинного типу з отриманням найбільшої кількості волокна з найменшим вмістом пилу. Додержується правильного різання тютюнової сировини, установленої щільності топу, вологості тютюну, ширини волокна залежно від заданого асортименту, швидкості витання тютюну в розпушувальній установці. Підтримує постійний рівень тютюнової сировини в завантажувальних пристроях машин, регулює механічну подачу сировини в машинах. У разі відсутності механічної подачі завантажує сировину вручну. Усуває дрібні несправності в роботі устаткування, регулює установлення ножа, замінює спрацьовані ножі, абразивні круги та алмази. Стежить за технічним станом машин, чистить і змащує їх. Керує роботою лінії з пульту керування.