Категорія - Фахівці |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Зоотехнік відділення II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зоотехніка відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми) - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; технологію виробництва продукції тваринництва; анатомію, фізіологію і годівлю тварин; племінну справу; чинні стандарти, ціни на готову продукцію тваринництва; чинні положення з оплати праці та основи її нормування; досягнення науки та передовий досвід у галузі тваринництва; основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці та управління; земельне і трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційно-технологічне керівництво тваринництвом відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми). Забезпечує зростання виробництва продукції тваринництва та поліпшення її якості. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з інтенсифікації та переведення тваринництва на промислову основу. Розробляє проекти перспективних і річних планів, завдань з тваринництва і забезпечує їх виконання. Проводить роботу з підвищення продуктивності тварин, поліпшення відтворення стада і збільшення виходу молодняка. Здійснює заходи, передбачені планом племінної роботи. Організовує раціональне використання кормів, пасовищ та інших кормових угідь. Впроваджує на фермах прогресивні методи утримання, годівлі поголів'я та догляду за ним. Забезпечує ефективне використання устаткування, приміщень та інших фондів. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з наукової організації праці, науково обґрунтованих норм виробітку. Забезпечує застосування чинних положень з оплати і стимулювання праці. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць. Веде зоотехнічну документацію і організовує облік у господарстві з питань тваринництва. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм з охорони навколишнього середовища, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.