Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник гідрування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідрування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні основи, суть технологічного процесу гідрування; будову, принцип роботи устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та готового продукту; правила відбору проб; методику проведення аналізів; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гідрування безперервним методом у колонах або періодичним в автоклавах. Провадить періодичне завантаження колон каталізатором; обпресовує системи, випарює, подає в колони гідрування, гідрує, регенерує та конденсує контактний газ, розділяє конденсат, передає продукт на інші дільниці виробництва. Контролює та регулює температуру, тиск, концентрацію, рівень подавання водню та компонентів реакції, дозування сировини та інших параметрів режиму за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Виконує аналізи. Розраховує витрати сировини та вихід продукції. Обслуговує колони гідрування, реакційні апарати, автоклави, холодильники-конденсатори, сепаратори, теплообмінники, газовіддільники та інше устаткування. Здає та приймає устаткування з ремонту. Керує роботою машиністів компресорних установок та апаратників нижчої кваліфікації.