Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач відділу реклами, друку, інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не менше 2 років бакалавра - 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; нормативні і керівні матеріали з питань роботи музеїв; основи музеєзнавства; методику проведення екскурсійно-лекційної роботи та інших науково-освітніх заходів; тематику експозицій музею, тематику екскурсій, лекцій; передовий досвід науково-освітницької роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво і несе відповідальність за організацію та планування видавничої діяльності музею. Забезпечує видавання каталогів, буклетів, путівників та іншої рекламної продукції, тематичних збірників наукових праць, інформації з досвіду роботи музею тощо. Здійснює зв'язок з видавництвами та типографіями. Забезпечує раціональну розстановку працівників відділу (сектора). Сприяє розвитку творчої ініціативи працівників і підвищенню їх кваліфікації, контролює дотримання працівниками відділу (сектора) правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку.