Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів
Інструкція для посади "Верстатник бляшано-банкового устаткування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 53. Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України від 30 грудня 2000 р. N 278. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і правила підналагодження обслуговуваного устаткування; вимоги до якості оброблюваних виробів; правила укладання в тару і основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; призначення та умови застосування найпоширеніших спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Підкатує бортики корпусів, денець і кришок у бляшано-банкових виробах, підвиває денця для бляшаних і кришки для бляшаних та скляних банок, вирубує кути та прорізи у заготовках корпусів і штабах бляхи фігурного розкрою на підкатувальних, підвивальних і куторубальних напівавтоматах. Вальцює заготовки корпусів на спарених верстатах. Гумує кільцями кінці бляшаних кришок і укладає кільця в кришки на гумопритискних і гумоукладальних машинах. Обслуговує і підналагоджує устаткування в процесі роботи. Укладає в тару готові вироби. Додержує правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.