Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: призначення та властивості матеріалів, напівфабрикатів, хімікатів та виробів, які використовуються у виробництві; Державні стандарти та технічні умови на матеріал і вироби, які приймає; способи приймання і відбракування матеріалів та виробів; будову, призначення та правила простих контрольно-вимірювальних інструментів; види браку та ознаки неповноцінності продукції, яку приймає; основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення); правила зберігання продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає та відбраковує згідно з Державним стандартом листову сталь, сортовий прокат, чавун, мідь, олово та інші метали в чушках, напівфабрикатах, заготовки, відливки, середньої складності поковки та штамповки з застосуванням контрольно-вимірювального інструменту, пружин, хімікатів, нескладних готових вузлів, які поступають за кооперацією, формованих гумових, неметалевих та інших виробів. Оформляє документацію контрольного приймання. Контролює правильність транспортування та розкладання продукції.