Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Машиніст підземних установок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста підземних установок 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, типи й технічні характеристики обслуговуваних машин, механізмів і установок, правила їх експлуатації та догляду за ними; систему сигналізації і правила подання сигналів; способи виявлення та усунення неполадок в роботі обслуговуваного обладнання; порядок обліку видобутого вугілля та породи, що видається; принцип дії та призначення пускової апаратури, контрольно-вимірювальних приладів; улаштування заземлення обслуговуваного обладнання; схему транспортування вантажів на обслуговуваній дільниці; профіль і стан колій та стрілок на робочому місці; способи піднімання вагонеток, що зійшли з рейок; найвигідніші режими роботи насосних і вуглесосних установок та способи запобігання гідравлічних ударів; будову пульпозбірників, водозбірників, колекторів, колодязів для всмоктування; конструкції канатів, способи їх кріплення та регулювання довжини; способи скреперування в різних умовах; основи гідравліки та електрослюсарної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує насосними та вуглесосними установками, ерліфтними підйомами, скреперними та маневровими лебідками, перекидачами, конвеєрами, живильниками, перевантажувачами, міжвагонними перекривачами, пристроями для механічного очищення вагонеток та іншими аналогічними машинами й механізмами. Спостерігає за режимом роботи й технічним станом обслуговуваних машин, механізмів та іншого обладнання, регулює ступінь їх завантаження, виявляє та усуває дрібні неполадки установок у процесі роботи. Проводить змащування вузлів і деталей; вантаження вугілля з конвеєра, живильника або люка у вагонетки; вибирання з вагонеток та конвеєрів сторонніх предметів, складування їх; вантаження гірничої маси, що розсипається з конвеєра, люка, живильника, на доставні засоби; зчеплення, розчеплення, підкочування та відкочування навантажених і порожніх вагонеток у межах зони обслуговування. Здійснює формування поїздів, подання сигналів, піднімання вагонеток, що зійшли з рейок; кайлування, дробіння та підкидання гірничої маси на скреперну доріжку в процесі скреперування; пересування маневрових і скреперних лебідок та закріплення їх на новому місці; очищення вагонеток, транспортних механізмів, приймальних майданчиків та колій у місцях вантаження й розвантаження, під люками та скреперними полицями. Керує високовольтними розподільними пристроями. Бере участь у ремонті обслуговуваних машин, механізмів та іншого обладнання. Під час обслуговування перекидачів веде облік видобутого вугілля та породи, що видається.

Спеціалізація
у разі обслуговування вантажних пунктів з плановим навантаженням на одного працюючого: стаціонарних - понад 250 т вугілля і породи за зміну та нестаціонарних - понад 100 т за зміну; конвеєрів продуктивністю понад 200 т/г (включаючи конвеєри похилих шахт і штолень); перекидачів з плановим навантаженням понад 2000 т вугілля і породи за добу; змішувальних камер гідрозакладання; центральних вуглесосних станцій (установок) головних гідропідйомів шахт з продуктивністю вуглесосів та насосів до 900 куб.м/добу; скреперних лебідок з транспортування вугілля й породи в підготовчих виробках.