Категорія - Робітники |  Галузь - Залізничний транспорт і метрополітен
Інструкція для посади "Оператор дефектоскопного візка 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора дефектоскопного візка 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та призначення електромагнітних та ультразвукових рейкових дефектоскопів; класифікацію дефектів і пошкоджень рейок та їх вплив на безпеку руху поїздів; умови нормальної роботи рейок; будову і призначення верхньої будови колії; основи електротехніки, електроніки, металознавства; правила утримання, збереження і технічної експлуатації дефектоскопів; правила перевірки працеспроможності та умовної чутливості дефектоскопів та їх шукаючих пристроїв, телефонів; будову акумуляторів і правила проведення їх профілактики та обслуговування; інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес виявлення дефектів у рейках дефектоскопним візком (у разі виконання робіт на ультразвукових і магнітних рейкових дефектоскопних візках з мікропроцесорними пристроями). Детально обстежує і проводить класифікацію виявлених дефектів і пошкоджень рейок, реєструє їх і, в разі потреби, вживає заходів до забезпечення безпеки руху поїздів. Обслуговує та утримує в справному стані дефектоскопні візки з виконанням правил їх експлуатації. Визначає за приладами та зовнішніми ознаками несправності елементів візка, з їх запобіганням та усуненням. Розбирає та складає окремі вузли візка, виконує їх ремонт і, у разі потреби, замінює на нові. Перевіряє працеспроможність та чутливість шукаючої системи візка на контрольному тупику, налагоджує та регулює системи. Бере участь у ремонті дефектоскопного візка.

Спеціалізація
Помічник оператора дефектоскопного візка під час виконання робіт під керівництвом оператора за наявності прав тарифікується на один розряд нижче; у разі відсутності прав - на два розряди нижче оператора.