Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер малярних робіт 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера малярних робіт 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови та Державні стандарти на деталі, вузли, вироби, які приймає, та матеріали, що застосовує; технологію, види і способи виробництва чистових підготовчих і остаточних малярних робіт по дереву і металу; сорти, якість і властивості матеріалів, які застосовуються в малярних роботах, правила і способи приймання; методи профілактики браку; форми обліку і звітності прийнятої і забракованої продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює і приймає малярні роботи з оброблення середньої складності деталей, вузлів та виробів, які не потребують подальших обробних робіт. Приймає підготовчі малярні роботи складних деталей, вузлів та виробів, які потребують подальших чистових і обробних робіт, відповідно до креслень, взірців та технічних умов. Перевіряє якість всіх матеріалів і сумішей, які вживає під час виконання робіт. Веде облік та звітність з якості на прийняту та забраковану продукцію.