Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сульфування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сульфування розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва та суть процесу, який обслуговується; конструкцію устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів та готової продукції; технологічний режим та правила регулювання процесу; державні стандарти на сировину та продукцію; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес сульфування або одержання сульфопродуктів на основі синтетичних жирних кислот, керує та координує роботу відділення сульфування у виробництві синтетичних жирних кислот. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Провадить контрольні аналізи. Заміряє та розраховує витрату сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, за станом та роботою устаткування, яке обслуговується.