Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Технік з радіолокації II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з радіолокації - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують технічне обслуговування та експлуатацію засобів радіолокації; інструкції з резервування технічних засобів; структурну схему об'єкта та взаємодію всіх його ланок; принципові та монтажні схеми закріпленого обладнання; схеми електроживлення радіотехнічного обладнання об'єкта; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки, вимоги режиму, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує працездатність засобів радіолокаційного забезпечення та джерел електроживлення, здійснює роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання, з удосконалення радіолокаційного забезпечення. Проводить монтаж, налагодження обладнання. У разі виникнення відмов та несправностей у роботі обладнання забезпечує його резервування та виконує ремонтно-відновлювальні роботи. Стежить за економним використанням запасних частин, матеріалів та енергоресурсів. Надає дані про витрати та потреби у експлуатаційних матеріалах та запасних частинах. Оформлює встановлену технічну документацію. Бере участь у впровадженні заходів, які спрямовано на підвищення рівня надійності роботи обладнання, підвищення продуктивності праці.