Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Варильник живильного середовища 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією варильника середовища 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: суть технологічного процесу приготування живильних середовищ і розчинів; правила користування апаратами і контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів живильних середовищ, різних розчинів і вимоги до них; прийоми відбирання проб для проведення контрольних аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес варіння живильних середовищ і готує різні розчини для виробництва біологічних препаратів. Розраховує, дозує, готує і завантажує сировину і напівфабрикати відповідно до заданих рецептів. Проводить монтаж і стерилізацію фільтрувальних установок. Фільтрує і розливає середовища. Передає живильні середовища на стерилізацію. Пускає, обслуговує і зупиняє обладнання. Відбирає проби і проводить контрольні аналізи. Обліковує витрати сировини і напівфабрикатів. Реєструє параметри процесу. Готує обладнання до ремонту. Керує варильниками живильного середовища нижчої кваліфікації.