Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник хімічного очищення препаратів біосинтезу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес хімічного та іонообмінного очищення препаратів біосинтезу; будову і принцип роботи обладнання, яке застосовується; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів, готової продукції і вимоги до них; прийоми відбирання проб і методику проведення контрольних аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виділення очищення з нативних розчинів цільових і проміжних продуктів у виробництвах медичних препаратів, що одержуються методом біосинтезу. Готує, дозує і завантажує напівпродукти і сировину згідно з розрахунком. Обслуговує обладнання і контрольно-вимірювальні прилади. Перевіряє герметичність обладнання і комунікацій. Проводить технічний процес регенерації розчинників. Відбирає проби і проводить контрольні аналізи. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Обліковує витрати сировини і напівпродуктів. Обробляє і стерилізує обладнання, комунікації і приміщення. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Веде технологічну документацію.