Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Освинцювальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією освинцювальника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: принцип дії освинцювального апарату; процес освинцювання листів; фізико-хімічні властивості свинцю і хімікатів, що застосовуються під час освинцювання, у межах роботи, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес освинцювання листів в освинцювальних апаратах під керівництвом освинцювальника вищої кваліфікації. Приймає листи з освинцювального апарату і установлює їх на охолодження. Забезпечує постійний рівень масла у ванні. Утримує валки жирової машини в гарячому і чистому стані. Завантажує свинець і олово в ванну по мірі виробки сплаву. Бере участь в фільтруванні масла. Зачищає листи, що підлягають повторному освинцюванню. Бере участь в настроюванні жирової машини та її ремонті.