Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Сталевар конвертора 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сталевара конвертора 5 розряду або підручного сталевара конвертора 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку в конверторах; хімічний склад та фізичні властивості чавуну, заправних та добавочних матеріалів та розкислювачів; будову та правила технічної експлуатації устаткування конвертора; способи застосування кисню для продувки плавки та вплив його на процес прискорення плавки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку в конверторах ємкістю 10 т до 100 т. Розігріває конвертор, заливає чавун, додає в конвертор присадки та розкислювачі, зливає сталь, напівпродукт та шлак. Закладає та обробляє льотку. Регулює подачу повітря, кисню та пари в процесі продувки. Забезпечує якісний стан горловини, днищ. чавунних жолобів, автоматики та іншого устаткування конвертора. Визначає готовність плавки металу в конверторі. Перевіряє наявність справних інструментів, руди, добавочних і заправних матеріалів установленої якості. Бере участь у прийманні устаткування конвертора після ремонту. Організує та керує роботою з торкретування футерування конвертора під час гарячих ремонтів. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та регулює витрати кисню та торкрет-маси. Виконує ремонт устаткування, що обслуговується. Керує бригадою підручних сталевара конвертора.