Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Завідувач курсів цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж педагогічної діяльності - не менш 5 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти та документи що регламентують питання цивільного захисту, післядипломної освіти та професійно-технічного навчання; нормативно-методичні та керівні документи МНС та МОН України з організації та проведення навчально-методичної роботи з функціонального навчання керівного складу і фахівців органів управління і сил цивільного захисту, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, навчально-виробничого процесу з професійно-технічного навчання робітничих кадрів; основи педагогіки, психології, діловодства, управління, фінансово-економічної та господарської діяльності; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує діяльність курсів відповідно до законодавства та галузевих нормативно-правових актів. Розподіляє функції управління між заступниками та затверджує посадові обов'язки працівників курсів. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою на курсах та забезпечує належний рівень практичної підготовки слухачів курсів з підготовки та проведення на підприємствах, в установах та організаціях комплексних, штабних, тактико-спеціальних навчань і тренувань з цивільного захисту. Керує розробленням навчальних планів, навчальних програм та методичних рекомендацій, організовує та контролює розроблення поточних та перспективних планів роботи курсів. Особисто проводить заняття із слухачами курсів протягом навчального року. Очолює педагогічну раду курсів, діє від імені курсів та представляє їх в установах, підприємствах та організаціях. Здійснює заходи щодо створення, удосконалення навчально-матеріальної бази курсів та впровадження у навчальний процес новітніх навчальних технологій. Розпоряджається майном і коштами курсів згідно із законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, затверджує правила внутрішнього розпорядку і забезпечує їх дотримання. Видає накази та розпорядження з питань найму, звільнення, переміщення працівників, фінансово-економічної та господарської діяльності курсів. Відкриває розрахункові (поточні) рахунки в установах банків України, видає доручення на одержання коштів, майна та інших матеріальних цінностей. Організовує методичну і професійну підготовку постійного складу курсів. Укладає договори (контракти) в межах законодавства та забезпечує подання встановленої звітності.