Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний електронік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні, методичні та інші матеріали з питань експлуатації і ремонту електронного устаткування; основи технології виробництва продукції підприємства, перспективи його розвитку; техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості електронного устаткування, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації; технологію автоматизованого оброблення інформації; формалізовані мови програмування, види технічних носіїв інформації; діючі системи числення, шифрів і кодів; методи розроблення перспективних і поточних планів роботи і порядок складання звітів про їх виконання; організацію ремонтного обслуговування; досягнення науки і техніки в країні та за кордоном з експлуатації і технічного обслуговування електронного устаткування; основи економіки, організації праці та виробництва.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує правильну технічну експлуатацію та безперервну роботу електронного устаткування. Координує розроблення перспективних та поточних планів і графіків роботи технічного обслуговування і ремонту електронного устаткування, заходів щодо поліпшення його експлуатації, підвищення використання електронної техніки. Затверджує ці плани та контролює їх виконання. Організовує контроль підготовки електронно-обчислювальних машин до роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів з метою виявлення несправностей та своєчасного їх усунення. Організовує проведення налагодження елементів і блоків електронно-обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв та вузлів. Контролює технічний стан електронного устаткування, проведення профілактичного огляду і поточних ремонтів, приймання устаткування з капітального ремонту, а також приймання і введення в експлуатацію нового устаткування. Керує розробленням заходів щодо модернізації, реконструкції, введення в експлуатацію нового устаткування; розробленням заходів щодо модернізації, реконструкції, введення в експлуатацію додаткових зовнішніх пристроїв до електронно-обчислювальних машин з метою розширення їх технічних можливостей. Очолює розроблення нормативних матеріалів з експлуатації і технічного обслуговування електронного устаткування. Організовує роботу з обліку та переміщення наявного електронного устаткування, складання і оформлення технічної та звітної документації. Здійснює контроль за своєчасним забезпеченням електронної техніки запасними частинами і матеріалами, організовує зберігання радіоелектронної апаратури. Організовує складання заявок на придбання електронної техніки. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників. Керує роботою працівників, які здійснюють технічну експлуатацію та обслуговування електронного устаткування.