Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Технік з підготовки технічної документації II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з підготовки технічної документації - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань розроблення, оформлення та застосування технічної документації; систему підготовки виробництва, стандарти, технічні умови на технічну документацію, що розробляється; основи економіки, організації праці і виробництва; основи трудового законодавства; положення, інструкції, правила безпечного ведення робіт, ядерної безпеки, радіаційної безпеки, пожежної безпеки в умовах роботи в галузі атомної енергетики.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає під керівництвом більш кваліфікованого працівника місячні виробничі програми на закріпленій дільниці роботи; веде облік циклів напрацювання устаткування в процесі експлуатації, ресурсів роботи устаткування, наявності і руху технологічних засобів; бере участь у розробленні планів-графіків планово-запобіжних ремонтів устаткування. Контролює своєчасне оформлення всієї необхідної технічної документації, комплектує робочі місця виробничо-технічною документацією відповідно до переліку на робочому місці і систематично уточнює його, своєчасно вносить та оформляє доповнення і зміни до виробничих інструкцій, технологічних схем, переліку технічної документації. Контролює її поточний стан та перегляд у встановлені терміни, а також фіксує перегляд документації на робочих місцях за контрольним примірником. Готує заявки на журнали, бланки, відомості та інші документи; веде облік і зберігання документації на устаткування, підвідомче державним органам нагляду України; веде облік циклів напрацювання устаткування в процесі експлуатації, ресурсу роботи устаткування, наявності і руху технологічних засобів; своєчасно інформує керівництво щодо порушення у веденні та зберіганні технічної документації на робочих місцях; підтримує в належному стані проектну та конструкторську документацію заводів-виробників і проектних організацій, видає та веде облік її використання. Здійснює контроль виконання актів, циркулярів, розпоряджень, аналізів роботи, заходів; бере участь в оформленні необхідної технічної документації на ремонт устаткування атомної електростанції і передає її за призначенням; здійснює збирання та обробляє інформацію щодо ходу виконання робіт у процесі ремонту енергетичних блоків атомної електростанції в період планово-запобіжних ремонтів; систематизує, обробляє та готує дані для складання необхідних звітів.