Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні види складних і монтажних робіт виробів радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ; будову та призначення виробів, які приймає; технічні умови на приймання; нормалі та допуски на приймання виробів; методи та способи перевірки механічного та електричного регулювання; правила складання та монтажу радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ; способи перевірки стабілізації частоти виробів, що приймає, та принцип роботи стабілізуючих пристроїв; номенклатуру і призначення контрольно-вимірювального інструменту та приладів, які застосовує під час контролю виробів, та правила користування ними; основи знань з електро- і радіотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює та приймає за кресленнями, схемами та технічними умовами вузли, елементи, блоки та прилади радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ середньої складності; перевіряє блоки лічильно-розв'язувальних механізмів та приладів за технічними умовами та спеціальними таблицями на точність. Виконує електричну перевірку до і після проведення випробувань вузлів, елементів, приладів, механізмів, котушок, трансформаторів та контурних котушок згідно з технічними умовами.

Приклади робіт
Антени для переносних радіостанцій та радіоприймачів - контроль якості виготовлення. Блоки телевізорів, радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку - контроль за технічними умовами. Блоки, вузли ВЧ - перевірка монтажу. Вивідні конуси, перемички, монтажні провідники - контроль якості лудіння та зовнішнього вигляду. Вирівнювачі фільтрові, фільтри кварцові - контроль складання та монтажу. Вузли та блоки кольорового телевізора - контроль якості складання. Вузли друковані - контроль на відповідність кресленню. Головки динамічних гучномовців - контроль складання. Діоди, транзистори, конденсатори, резистори, мікросхеми - контроль зовнішнього вигляду та електричних параметрів. Дискримінатори у телевізорах - контроль електричних параметрів та приймання згідно з технічними умовами. Дроселі, розняття високочастотні, котушки індикаторів, резистори, конденсатори, трансформатори - контроль складання та монтажу. Джгути та кабелі - контроль якості в'язання та розбирання кінців. Кабелі схемні складні - контроль якості виготовлення. Каскади звукового супроводу у телевізорах та радіоприймачах - контроль та приймання згідно з технічними умовами. Котушки реле, котушки трансформаторів, котушки індуктивності на феритових стрижнях - контроль якості намотування. Кільця феритові - візуальний контроль зовнішнього вигляду. Комутатор міжміський- контроль механічного регулювання ключів. Контури та фільтри герметизовані - перевірка на герметичність. Магнітопроводи - перевірка магнітних характеристик амперметром та на осцилографі. Магнітофони - контроль електричних параметрів (у серійному виробництві). Осердя - приймання за зовнішнім виглядом. Передавачі короткохвильові малопотужні - контроль електричних параметрів та приймання згідно з ТУ. Передавачі 3-го і 4-го класів - контроль складання та монтажу. Перемикачі галетні, перемикачі діапазонів - контроль складання. Пласти нез'ємні до автоматичної телефонної станції типу АТКС - контроль складання та монтажу. Плати друковані - контроль технологічних режимів виготовлення, перевірки усіх розмірів друкованої схеми, плати друковані - перевірка металізованої поверхні за допомогою мікроскопу. Плати друковані з мікросхемами - контроль монтажу. Плати друковані кольорового телевізора - контроль якості складання та укладання монтажу. Плати підсилювачів апаратури провідного зв'язку - контроль складання. Прилади сигналізації- контроль складання та монтажу. Приймачі супергетеродинні 3-го і 4-го класів - контроль електричних параметрів та приймання згідно з технічними умовами. Реле середньої складності - контроль механічного та електричного регулювання. Реостати нескладні та потенціометри - контроль складання. Стояки блочних конструкцій апаратури ЕОМ та апаратури провідного зв'язку - контроль складання. Хвилеміри гетеродинні - контроль та перевірка.