Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з ультразвукового контролю 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні та електричні схеми автоматичних установок; основи прикладної і фізичної механіки, телемеханіки і метрології; рівняння акустичного тракту як основу будови номограм, принципи визначення затухання і швидкості розповсюдження ультразвуку; типи діючих ультразвукових дефектоскопів, товщиномірів і установок для вимірювання швидкості і згасання; основи закономірності розповсюдження хвиль Лемба і способи ультразвукового контролю за їх допомогою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає коефіцієнт згасання пружних коливань різними методами. Визначає коефіцієнти відбиття і проходження ультразвуку на межі розділення двох середовищ. Настроює чутливість приладу та оцінює еквівалентні розміри дефектів без зразків або за скороченим числом стандартних і випробувальних зразків. Виконує експериментальні роботи під час розроблення методик контролю і будує експериментальні номограми. Проводить усі види робіт з ультразвукового контролю, які зустрічаються у виробничих умовах. Проводить розрахунок і виготовлення пристроїв для ведення ультразвукового контролю. Вимірює швидкість ультразвукових коливань промисловими спеціалізованими приладами. Розшифровує дефектограми, одержані на автоматичних установках. Усуває несправності в автоматичних установках. Ремонтує і настроює прилади.

Приклади робіт
Заготовки маточин гвинта - визначення згасання на виробі і еквівалентної площини виявлених дефектів. Зразки легованої сталі - вимірювання швидкості і згасання ультразвукових коливань. Листи високолегованих сплавів у стані постачання - ультразвуковий контроль з розшифруванням одержаної дефектрограми. Обичайки з пазовими поздовжніми швами з підсиленням - визначення можливості ультразвукового контролю та ультразвуковий контроль зварного шва з видаванням висновку. Шви зварні корпусних конструкцій - ультразвуковий контроль.