Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Генераторник ацетиленової установки 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: елементарні знання з фізики та хімії про гази; принципи одержання ацетилену із карбіду кальція; будову ацетиленових газогенераторів, очисників і гідрозатворів, правила користування ацетиленовими установками, властивості карбіду кальція і правила його зберігання; будову газгольдера, ємність і максимальну висоту його підйому; строки перезарядження очисників, призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів на обслуговуваній дільниці; правила розпакування барабанів з карбідом кальцію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує і ремонтує ацетиленові газогенератори, установки або станції продуктивністю до 15 м.куб./год. Заряджає газогенератори карбідом кальцію і очисники очищувальною масою. Розпаковує барабани з карбідом кальцію. Перевіряє рівень води у затворах. Підключає шланги і запірні вентилі. Зливає воду, яка конденсується в трубках і водних очисниках. Спостерігає за роботою газогенераторів і якістю газу. Зважує балони на терезах. Дозує балони газом. Розбирає і складає газогенератори під час ремонту.