Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник майстерні плаваючої", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності плаваючої майстерні; Статут внутрішнього водного транспорту; Статут служби на суднах річкового флоту; Статут про дисципліну працівників річкового транспорту; правила Річкового Регістру, правила технічної експлуатації річкових суден; правила ремонту річкових суден; правила технічної експлуатації електроустаткування; правила будови та безпечної експлуатації верстатного парку та підйомно-транспортного устаткування, компресорних установок, повітропроводів, котлів та повітряних балонів; єдину систему планово-запобіжного ремонту; порядок складання паспортів на устаткування, інструкцій з його експлуатації, ремонтних відомостей та іншої технічної документації; технічні вимоги до продукції, технології виробництва; основи економіки та організації виробництва й праці; техніко-економічне та виробниче планування, методи госпрозрахунку; норми та розцінки робіт; положення про оплату праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво плаваючою майстернею щодо виконання планових завдань, ефективного використання виробничих потужностей, економного витрачання сировини, матеріалів, електроенергії, підвищення продуктивності праці. Організовує підготовку виробництва та забезпечує контроль за додержуванням технологічних процесів, упровадженням наукової організації праці, механізації та автоматизації трудомістких процесів та ручної праці. Забезпечує створення умов для освоювання та виконанні робітниками норм виробітку, розроблює пропозиції щодо перегляду норм виробітку та розцінок, присвоєння розрядів робітникам відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик. Здійснює заходи щодо запобігання браку, з підвищення якості продукції та робіт. Забезпечує повне завантаження та правильне використання устаткування. Проводить аналіз наслідків виробничої діяльності плаваючої майстерні, здійснює контроль за правильністю та своєчасністю оформлення документів з обліку робочого часу, виробітку, простоїв та заробітної плати. Організовує роботу з раціоналізації та винахідництва серед інженерно-технічних працівників та робітників плаваючої майстерні. Контролює додержання працівниками трудової та виробничої дисципліни, виконання ними правил та норм з охорони праці та техніки безпеки. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, та накладання дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни. Організовує проведення робіт з підвищення рівня технічних та економічних знань працівників. Здійснює керівництво й контроль за роботою з охорони праці, виробничої санітарії, електро- та протипожежної безпеки. Забезпечує правильну експлуатацію виробничих приміщень, ремонтних майданчиків, силових установок та іншого устаткування, своєчасне проведення їх ремонту, огляду, правильне ведення технічної документації та паспортів. Забезпечує утримання в справному стані захисних пристосувань до верстатів, машин, механізмів та іншого обладнання, запобіжних пристроїв та санітарно-технічного устаткування. Організовує безпечне зберігання, транспортування та використання отруйних, їдких, вибухо-вогненебезпечних та радіоактивних речовин, контролює додержання вимог безпеки під час роботи із цими речовинами. Здійснює керівництво розробленням нових та переглядом чинних посадових інструкцій для спеціалістів і службовців та інструкцій з безпечного ведення робіт щодо всіх робітничих професій. Забезпечує складання проектів комплексних і поточних планів заходів щодо поліпшення умов праці, запобігань виробничому травматизму та професійним захворюванням. Несе відповідальність за безпечний відстій судна та переміщення плаваючої майстерні на нове місце розміщення. Визначає потребу в обладнанні та пристроях плавучої майстерні та здійснює контроль за збиранням та переробкою стічних вод і фекалій, сухого сміття, відпрацьованих мастил та відходів харчування.