Інструкція для посади "Прохідник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прохідник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією прохідника 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості всіх типів прохідницьких агрегатів, застосовуваних під час проведення вертикальних стовбурів, установок, застосовуваних під час буріння в стовбурах;
      - пристрої, використовувані під час буріння, кріплення та армування вертикальних стовбурів, сферу їх застосування та правила експлуатації;
      - способи розсікання сполучення стовбурів горизонтальними виробками;
      - способи зведення полімерного екрана під час проходження вертикальних стовбурів.

1.4. Прохідник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прохідник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прохідник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прохідник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує основні роботи під час проходження, поглиблення, реконструкції, переоснащування вертикальних стовбурів: керує механізованими комплексами, стовбуропрохідницькими машинами, агрегатами і комбайнами, навантажувальними машинами та агрегатами; бурить шпури й свердловини; зводить постійне кріплення; армує, укладає і розклинює основний вінець з вивіренням його положення за маркшейдерськими виском та рівнем; монтує, демонтує запобіжні полиці й натяжні рами; керує процесом заряджання й підривання шпурів та свердловин.

2.2. Виконує роботи з навантаження гірничої маси та буріння шпурів з застосуванням навантажувальних машин продуктивністю понад 60 куб.м/г з навісним буровим обладнанням.

2.3. Зводить віялоподібне й багатокутне кріплення у гірничих виробках, що проходяться, збірного тюбінгового, блокового та бетонного кріплення у виробках криволінійного обрису площиною перерізу понад 20 м2, кріплення на сполученнях гірничих виробок змінного перерізу й криволінійного обрису, в камерах та виробках пристовбурного двору, кріплення металокріпленням важкого профілю виробок перерізом понад 18 куб.м з одночасним проведенням тампонажних робіт.

2.4. Керує механізованими прохідницькими комплексами у гірничих виробках, що проходяться.

2.5. Виконує прохідницькі роботи в пливунах, карстах, сипких пісках із застосуванням спеціального кріплення.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прохідник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прохідник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прохідник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прохідник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прохідник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прохідник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прохідник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прохідник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прохідник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прохідник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прохідник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прохідник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прохідник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прохідник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прохідник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прохідник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.