Інструкція для посади "Машиніст електровоза 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст електровоза 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста електровоза 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні характеристики електровозів, гіровозів, дизелевозів;
      - графік руху поїздів та правила руху ешелонів із вантажами й людьми;
      - профіль колії, її стан та колійні знаки на обслуговуваній дільниці;
      - тягові характеристики електровозів, гіровозів, дизелевозів за різних умов роботи;
      - схеми колій, комунікації та живлення енергією;
      - системи гальмових пристроїв;
      - будову стрілкових переводів;
      - правила зчеплення і розчеплення вагонів;
      - способи й пристрої, застосовувані для підіймання електровозів та вагонів, що зійшли з рейок, будову акумуляторних батарей, правила заряджання й догляду за ними;
      - обладнання зарядних камер;
      - правила заземлення та підвішування контактної мережі;
      - встановлену сигналізацію, призначення сигналів і засобів сигналізації, централізації та блокування;
      - способи перетворення струму;
      - живлення контактної мережі;
      - улаштування перегородок, заземлення рейкових колій;
      - схему диспетчерської служби;
      - розташування та найменування підземних гірничих виробок;
      - порядок приймання й опробування обслуговуваних машин;
      - системи змащування та застосовувані мастильні матеріали;
      - основи електротехніки й слюсарної справи;
      - порядок проведення ремонту.

1.4. Машиніст електровоза 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст електровоза 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст електровоза 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст електровоза 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує електровозами, гіровозами зі зчіпною вагою понад 10 до 35 т включно, дизелевозами, незалежно від зчіпної ваги, під час відкочування навантажених та порожніх ешелонів.

2.2. Регулює швидкість руху залежно від профілю колій та ваги поїзда.

2.3. Формує ешелони та виконує маневрові роботи на вантажних і обмінних пунктах та естакадах.

2.4. Розставляє вагони на місцях вантаження та розвантажування.

2.5. Вивозить вантажі, завозить порожні вагони.

2.6. Доставляє людей до місця роботи і назад.

2.7. Зчіплює й розчіплює вагони.

2.8. Здійснює підняття й ставлення електровозів та вагонеток, що зійшли з рейок.

2.9. Здійснює дистанційне керування електровозами під час вантаження гірничої маси з люків дозаторів та під час розвантажування на перекидачі.

2.10. Переводить стрілки в дорозі.

2.11. Керує вентиляційними дверима, штовхачами, лебідками та іншими механізмами вантажних, розвантажувальних пунктів.

2.12. Очищає, заряджає акумуляторні батареї, доливає електроліт.

2.13. Екіпірує електровози й заправляє пісочниці.

2.14. Укріпляє акумуляторні ящики та бере участь у заміні акумуляторних батарей.

2.15. Заряджає гіровоз від енергосистеми.

2.16. Здійснює механізоване білення гірничих виробок.

2.17. Спостерігає за показаннями засобів вимірювань.

2.18. Оглядає та опробовує механізми керування й ходові частини.

2.19. Усуває неполадки в роботі.

2.20. Робить ремонт.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст електровоза 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст електровоза 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст електровоза 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст електровоза 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст електровоза 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст електровоза 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст електровоза 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст електровоза 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст електровоза 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.