* *
Інструкція для посади "Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні вимоги до установлення сіток;
      - номери та сорти сіток;
      - правила підбирання та визначення придатності скалок;
      - призначення та умови застосування спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних інструментів, правила розкрою сіток.

1.4. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Доставляє рулон металевої сітки до столу розкрою.

2.2. Розкочує сітку на столі.

2.3. Загортає сітку в кабельний або водонепроникний папір.

2.4. Змотує металеву сітку з товарного валу на скалку (трубу), скачує її на скалку, розкроює полотно сітки згідно з заказом під керівництвом знімача-розкрійника вищої кваліфікації.

2.5. Розкроює та розправляє сітку фільтра на спеціальному автоматі.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Знімач-розкрійник металосіток 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.