Інструкція для посади "Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста тістомісильних машин 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - рецептури, технології приготування тіста для різних сортів печива, тортів;
      - вимоги до якості тіста, методи контролю;
      - правила регулювання технологічного режиму та визначення готовності тіста;
      - принцип роботи тістомісильних машин різних конструкцій, дозуючих пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила регулювання роботи устаткування.

1.4. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес замішування тіста для бісквітів, вафель, віденських та інших виробів на тістомісильних машинах періодичної або безперервної дії.

2.2. Контролює якість первинної обробки (просіювання, проціджування) сировини, регулює подачу її у тістомісильну машину за допомогою дозаторів, Визначає за показанням контрольно-вимірювальних приладів температуру тіста та емульсії, швидкість вимішування.

2.3. Органолептично визначає консистенцію, вимішування, дозрівання тіста.

2.4. Контролює роботу транспортних пристроїв, дозаторів та інших приладів.

2.5. Регулює режими роботи устаткування.

2.6. Подає тісто на формування.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст тістомісильних машин 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.