* *
Інструкція для посади "Барильєтник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Барильєтник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес коксування;
      - будову стояків коксових печей, газовідвідної апаратури, пристроїв для механізованого змивання смоли та фусів в газозбірниках, автоматичних регуляторів відсмоктування газу;
      - правила включення печей в газозбірник та виключення із газозбірника, пуску та зупинки газодувок і насосів для подавання води на газозбірник;
      - графік видавання коксу;
      - слюсарну справу.

1.4. Барильєтник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Барильєтник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Барильєтник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Барильєтник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Стежить за зрощуванням газозбірників та стояків на коксових батареях з годинною продуктивністю до 40 т валового коксу.

2.2. Відкриває та закриває свічки газозбірника.

2.3. Відкриває стояки, ущільнює розтруби, клапанні коробки.

2.4. Контролює тиск і температуру газу в газозбірниках та витрати води на зрошення стояків.

2.5. Очищує форсунки та патрубки для зрошення стояків і газозбірників.

2.6. Очищує від графіту горловини стояків та клапанних коробок.

2.7. Ущільнює та очищає кришки стояків.

2.8. Готує печі до видавання коксу.

2.9. Стежить за механізмами гідравлічного змивання смоли та фусів в газозбірниках, включає та виключає насоси.

2.10. Перемикає, роботу механізмів змивання на окремих дільницях.

2.11. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонтах.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Барильєтник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Барильєтник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Барильєтник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Барильєтник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Барильєтник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Барильєтник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Барильєтник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Барильєтник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Барильєтник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Барильєтник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Барильєтник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Барильєтник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Барильєтник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Барильєтник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Барильєтник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Барильєтник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.