Інструкція для посади "Бутафор 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бутафор 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бутафора 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - техніку виготовлення форм гіпсових виробів з глибоким та неглибоким рельєфом, а також з рельєфом грубої форми;
      - властивості та призначення різних матеріалів;
      - принципи роботи штампувальних верстатів;
      - способи приготування шпаклівки та левкасу;
      - інструменти та приладдя, що застосовуються в бутафорській справі;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Бутафор 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бутафор 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бутафор 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бутафор 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує підготовчі роботи із бутафорського оброблення виробів.

2.2. Шпаклює та левкасить вироби з глибоким та неглибоким рельєфом.

2.3. Виготовляє за готовими шаблонами гладкі гіпсові форми або з рельєфом грубої форми.

2.4. Обклеює вищевказані вироби із пап`є-маше за готовими формами та готує їх під фарбування.

2.5. Встановлює та закріплює ці вироби в декораціях.

2.6. Обрізає, зшиває та окантовує шви бутафорських виробів.

2.7. Готує шпаклівку та левкас.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бутафор 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бутафор 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бутафор 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бутафор 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бутафор 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бутафор 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бутафор 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бутафор 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бутафор 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бутафор 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бутафор 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бутафор 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бутафор 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бутафор 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бутафор 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бутафор 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бутафорське листя - штампування або вирізання ручним способом, накручування на дерева.

5.2. Бутафорський сніг - перетирання із цигаркового паперу механічним або ручним способом.

5.3. Листове каміння - ліплення із пап`є-маше.