* *
Інструкція для посади "Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Володіє необхідною професійною майстерністю, технікою виконання номерів, роботою у невеликих номерах, які проводить в цікавій видовищній формі. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;
      - положення про умови праці працівників цирку;
      - історію розвитку циркового мистецтва;
      - історію розвитку жанру ілюзії;
      - циркову термінологію;
      - основи акторської майстерності, сценічного руху і техніки мови;
      - останні досягнення світового цирку у даному жанрі;
      - методику професійної підготовки;
      - способи страхування та підтримки;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а артист колективу "Цирк на льоду" додатково повинен знати специфіку льодового манежу;
      - технологію підготовки до роботи черевиків і ковзанів для фігурного катання;
      - правила і норми охорони праці під час роботи на льоду;
      - термінологію фігурного катання.

1.4. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Професійно маніпулює предметами, вільно користується трюковою ілюзійною апаратурою, створює художній образ способами циркового мистецтва; систематично вдосконалює свою професійну підготовку; постійно підтримує робочу форму, зберігає таємницю трюкових секретів; на кожній виставі виконує весь трюковий репертуар, що зафіксований в акті прийомки номера і записаний у творчий паспорт артиста; дотримує виробничого режиму, проводить щоденні (систематичні) репетиції; бере участь у парадах-прологах та епілогах, в масових сценах та інтермедіях під час постановки пантомім та тематичних вистав, масових клоунадах та антре, незалежно від того, пов`язано це з гримуванням та переодяганням; бере участь в кавалькадах по місту; суворо дотримує правил і норм охорони праці.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гіпнотизер, ілюзіоніст, фокусник II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.