* *
Інструкція для посади "Акробат цирковий вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Акробат цирковий вищої категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією акробата циркового (артиста цирку спортивно-акробатичного жанру) I категорії не менше 3 років. Володіє яскравою самобутньою артистичною індивідуальністю; створює або бере участь у створенні дійсно новаторських творів циркового мистецтва; досконало володіє мистецтвом акробатики в межах свого виду спортивно-акробатичного жанру; чудово, із справжнім артистизмом виконує трюки найвищої складності. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;
      - положення про умови праці працівників цирку;
      - способи страхування та підтримки;
      - основи акторської майстерності і гриму;
      - історію і шляхи розвитку жанру акробатики;
      - методику тренерської роботи;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а артист в номерах спортивно-акробатичного жанру колективу "Цирк на льоду" додатково повинен знати специфіку льодового манежу, правила фігурного катання, технологію підготовки до роботи черевиків і ковзанів для фігурного катання, правила і норми охорони праці під час роботи на льоду, термінологію фігурного катання.

1.4. Акробат цирковий вищої категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Акробат цирковий вищої категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Акробат цирковий вищої категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Акробат цирковий вищої категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує нові високохудожні номери, репетирує і виступає з ними на манежі; бере участь в циркових пантомімах, феєріях, парадах-прологах, епілогах, інтермедіях та групових антре відповідно до сценарію вистави, незалежно від того, пов`язано це з гримуванням або переодяганням, дотримує правил і норм охорони праці, здійснює контроль за роботою асистентів, бере участь у всіх роботах з упакування та розпакування майна під час переїздів із цирку в цирк.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Акробат цирковий вищої категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Акробат цирковий вищої категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Акробат цирковий вищої категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Акробат цирковий вищої категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Акробат цирковий вищої категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Акробат цирковий вищої категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Акробат цирковий вищої категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Акробат цирковий вищої категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Акробат цирковий вищої категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Акробат цирковий вищої категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Акробат цирковий вищої категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Акробат цирковий вищої категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Акробат цирковий вищої категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Акробат цирковий вищої категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Акробат цирковий вищої категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Акробат цирковий вищої категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.