Інструкція для посади "Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 29. Хіміко-фотографічні виробництва", що затверджен Наказом Міністерства промислової політики України 28.09.2006 N 308. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виготовлення фотоемульсій, рецептуру і процес приготування розчинів;
      - фізико-хімічні властивості та призначення хімікатів та розчинників, які застосовуються;
      - властивості фотоемульсій, будову та принцип дії контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес виготовлення і дозування розчинів барвників і компонентів для добавок під час поливання фотоемульсій під керівництвом апаратника вищої кваліфікації, зберігає фотоемульсію у спеціально обладнаних камерах.

2.2. Одержує, розпаковує хімікати, зважує їх та дозує.

2.3. Стежить за температурним режимом і тривалістю процесу приготування розчинів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Провадить фільтрацію і термостатування готових розчинів, перекачує готові розчини, приймає фотоемульсію на зберігання за сортами, партіями, камерами.

2.5. Відбирає проби, перевіряє стан фотоемульсії під час зберігання.

2.6. Перевіряє паспорти партій емульсії, які надходять, записує дані термогігрометричного режиму на дільницях.

2.7. Обліковує наявність та рух фотоемульсій за номерами та партіями.

2.8. Бере участь у дозуванні фотоемульсій згідно з заданою рецептурою.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник-дозувальник на виготовленні й поливанні фотоемульсії 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.