Інструкція для посади "Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста берегових насосних станцій II групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи, будову насосів і грат водоприймачів;
      - схеми всмоктувальних та нагнітальних трубопроводів і регулювальних пристроїв;
      - розташування і призначення засобів вимірювання та арматури;
      - основні знання з гідравліки і механіки.

1.4. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує і забезпечує надійну роботу берегових насосних станцій, обладнаних відцентровими та осьовими насосами потужністю понад 1500 кВт до 3000 кВт.

2.2. Веде контроль за тиском циркуляційної води, температурою і змащенням підшипників, роботою насосів і електродвигунів, станом грат водоприймачів та гідротехнічних споруд.

2.3. Проводить пуск, зупинку й випробовування насосів.

2.4. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.

2.5. Ліквідує аварійні ситуації.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст берегових насосних станцій III група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.