Інструкція для посади "В'язальник прутків та дроту 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "В'язальник прутків та дроту 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи в'язання прутків, дроту та проводів;
      - види матеріалу, який застосовує для в'язання;
      - сплави кольорових металів;
      - призначення та застосування контрольно-вимірювальних інструментів.

1.4. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. В'яже прутки, дріт, проводи у пучки та бухта джгутом та дротом вручну.

2.2. Підбирає прутки, дроти, проводи за сортами, сплавами та розмірами.

2.3. Перекочує бухта до місця в'язання.

2.4. Сортує та відбраковує вироби за зовнішнім виглядом.

2.5. Упаковує бухти та пучки у папір, мішковину та пластикат.

2.6. Нав'язує ярлики на бухти.

2.7. Контролює геометричні параметри контрольно-вимірювальним інструментом.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. В'язальник прутків та дроту 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.