Інструкція для посади "Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією заготівника ізоляційних деталей 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підналагодження устаткування, яке обслуговує;
      - будову універсальних та спеціальних пристроїв, шаблонів та контрольно-вимірювальних інструментів, які застосовує;
      - читання складальних креслень.

1.4. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Заготовляє складні ізоляційні деталі.

2.2. Ріже матеріали під прямим кутом за упором на фрезерних верстатах, стрічкових та циркулярних пилах і багато дискових ножицях.

2.3. Перемотує ізоляційні стрічки.

2.4. Складає з розмічанням ізоляційні вузли з використанням спеціальних пристроїв, шаблонів та універсального інструменту.

2.5. Підбирає необхідні деталі за складальними кресленнями, склепує деталі в процесі складання.

2.6. Підналагоджує устаткування, яке обслуговує.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заготівник ізоляційних деталей 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ізоляція ярмова та зрівнювальна трансформаторів до третього габариту - складання.

5.2. Пластини колекторні міканітові - калібрування, розмічання, розкрій, різання на ножицях або у штампах.

5.3. Прокладення з алюмінієвої та мідної фольги - виготовлення.

5.4. Прокладки з металевими укладками - виготовлення та склеювання.

5.5. Прокладки ущільнювальні з неметалевих еластичних матеріалів - виготовлення.

5.6. Циліндри бакелітові - виготовлення та складання.

5.7. Шаблони з листового ізоляційного матеріалу для вирізання деталей з міканіту - виготовлення.

5.8. Щити трансформаторів - четвертого та п'ятого габаритів - складання.