Інструкція для посади "Командир авіаційної ланки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир авіаційної ланки" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації I, II класу, допуску до всіх видів польотів на повітряних суднах або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та наявність свідоцтва пілота цивільної авіації I, II класу, допуску до всіх видів польотів на повітряних суднах. Стаж роботи за професією командира повітряного судна - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - укази Президента України;
      - постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;
      - накази та вказівки Мінтрансу, Укравіатрансу, державних органів вищого рівня, а також нормативні документи підприємства, що регламентують діяльність цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства, організацію, планування та методику навчання льотній роботі, методику планування та аналізу льотної роботи, організацію виробництва, правила і норми охорони праці;
      - вимоги щодо авіаційної безпеки на авіаційному транспорті;
      - моральні і ділові якості підлеглих працівників;
      - положення про відповідну інженерно-технічну службу;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Командир авіаційної ланки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир авіаційної ланки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир авіаційної ланки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир авіаційної ланки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та проводить роботу ланки з виконання транспортних польотів та робіт із застосування авіації у народному господарстві згідно з планами та договірними зобов'язаннями.

2.2. Планує та проводить роботу з підвищення теоретичної та льотної підготовки особового складу.

2.3. Проводить післяпольотний розбір, тренування та перевірку техніки пілотування особового складу.

2.4. Розроблює заходи з усунення недоліків щодо організації та проведення льотної та методичної роботи ланки.

2.5. Здійснює контроль за станом повітряних суден, вживає заходів, які забезпечують їх утримання у робочому стані.

2.6. Підбирає аеродроми та посадкові площадки для виконання робіт із застосування авіації в народному господарстві, здійснює керування та контроль їх обладнання та дозволяє введення у дію.

2.7. Складає інструкції з виконання польотів на оперативних аеродромах та посадкових площадках.

2.8. Керує роботою екіпажів на оперативних точках.

2.9. Узагальнює та запроваджує досвід роботи кращих екіпажів.

2.10. Вживає заходів щодо зміцнення дисципліни, постійного підвищення професійної підготовки.

2.11. Готує екіпажі до виконання польотів.

2.12. Контролює стан організації льотної роботи, професійну підготовку і методичне навчання льотного складу, стан виробничої дисципліни в льотній службі.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир авіаційної ланки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир авіаційної ланки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир авіаційної ланки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир авіаційної ланки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир авіаційної ланки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир авіаційної ланки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир авіаційної ланки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир авіаційної ланки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир авіаційної ланки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир авіаційної ланки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир авіаційної ланки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир авіаційної ланки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир авіаційної ланки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир авіаційної ланки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир авіаційної ланки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир авіаційної ланки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.