Інструкція для посади "Оператор служби перевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор служби перевезень" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських перевезень;
      - правила розшуку багажу, що не надійшов до місця призначення;
      - правила користування необхідними автоматизованими системами;
      - організацію виробництва та управління;
      - основні положення трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - у разі міжнародних перевезень - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

1.4. Оператор служби перевезень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор служби перевезень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор служби перевезень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор служби перевезень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розглядає скарги та претензії пасажирів, які стосуються перевезень багажу, проводить розслідування порушень, які допущено під час перевезення та обслуговування пасажирів, організовує розшук загубленого багажу, веде облік претензій.

2.2. Проводить службове розслідування щодо претензій, які виникають під час порушення встановленого порядку обслуговування пасажирів, скарг на втрату, крадіжку, затримку доставляння або пошкодження їх речей під час перевезення повітряним транспортом.

2.3. Веде розшук багажу, що не надійшов до місця призначення, аналізує скарги та претензії, які надійшли від пасажирів.

2.4. Надає начальнику служби організації пасажирських перевезень матеріали на втрату та крадіжку речей пасажирів для передачі їх до управління внутрішніх справ аеропорту.

2.5. Організовує доставку знайденого багажу пасажиру, взаємодіє з іншими підрозділами авіапідприємства щодо скарг пасажирів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор служби перевезень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор служби перевезень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор служби перевезень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор служби перевезень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор служби перевезень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор служби перевезень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор служби перевезень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор служби перевезень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор служби перевезень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор служби перевезень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор служби перевезень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор служби перевезень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор служби перевезень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор служби перевезень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор служби перевезень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор служби перевезень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.