* *
Інструкція для посади "Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією авіаційного механіка з планера та двигунів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, принципові та монтажні схеми літакових (вертолітних) систем, правила технічної експлуатації, регламент і технічні вказівки повітряних суден, що обслуговуються;
      - можливі несправності, способи їх виявлення та усунення;
      - правила збереження і консервації авіаційної техніки;
      - правила і порядок технічного обслуговування і підготовки повітряного судна до льотних випробувань;
      - матеріали та їх властивості, застосовувані під час технічного обслуговування повітряних суден;
      - конструкцію призначення, принцип дії та правила застосування аеродромного устаткування, стаціонарних і пересувних установок, пристроїв, інструментів, застосовуваних під час технічного обслуговування;
      - місця, терміни, правила і види мастил рухливих з'єднань;
      - правила буксирування повітряних суден;
      - документацію з технічного обслуговування і порядок її ведення;
      - систему допусків і посадок.

1.4. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує технічне обслуговування за усіма видами регламентних робіт одного і більше типів літаків IV класу або вертольотів III-IV класу; під керівництвом бригадира механіків виконує технічне обслуговування одного з типів літаків I-III класу або вертольотів I-II класу за усіма видами регламентних робіт.

2.2. Здійснює дефектування, визначає та усуває несправності накладних вузлів та агрегатів, регулює механізми закриття вхідних дверей, натягує замки кришок капотів.

2.3. Здійснює попередній монтаж і комплектацію виробів.

2.4. Оформлює робочу документацію з технічного обслуговування авіаційної техніки.

2.5. Проводить технічну підготовку літаків IV класу або вертольотів III-IV класу до випробування в повітрі.

2.6. Виконує слюсарні, клепальні та інші роботи з поточного ремонту повітряних суден.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Авіаційний механік з планера та двигунів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.