Інструкція для посади "Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста залізничного водопостачання 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії та правила експлуатації поршневих, вертикальних і горизонтальних відцентрових насосів та двигунів, що приводять їх у дію, резервного енергообладнання, приладів автоматичного керування агрегатами насосної станції;
      - схему всмоктуючих, напірних і розвідних трубопроводів, конструкцію і принцип дії арматури на трубопроводах;
      - будову інших елементів водопостачання залізничної станції;
      - артезіанських свердловин, гідротехнічних і водонапірних споруд, водорозбірних колонок та кранів для заправлення вагонів пасажирських поїздів, людських ешелонів, напування худоби, яку перевозять, обмивання рухомого складу.

1.4. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує насосно-силове обладнання, двигуни внутрішнього згорання, парові котли та інше устаткування насосних станцій; здійснює пуск, регулювання режиму роботи, зупиняє двигуни і насоси, здійснює переключення у системі трубопроводів насосної станції з подаванням води до 2000 куб.м на добу.

2.2. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами.

2.3. Здійснює поточний ремонт устаткування насосної станції.

2.4. Керує роботою хлораторної установки.

2.5. Готує реагенти для хлорування води.

2.6. Проводить аналіз води на залишковий хлор.

2.7. Веде технічну звітність про роботу насосної станції.

2.8. Обслуговує та утримує у справному стані інші пристрої водопостачання залізничної станції з подаванням води до 500 куб.м на добу.

2.9. Стежить за рівнем води у джерелі, за станом і роботою гідротехнічних і водозапірних споруд напірних та розвідних водопровідних мереж з арматурою, водорозбірними заправними кранами.

2.10. Утримує санітарну зону.

2.11. Підготовляє пристрої водопостачання залізничної станції до роботи взимку.

2.12. Безперебійно забезпечує водою поїзди та інші технічні і господарсько-побутові потреби залізничної станції.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст залізничного водопостачання 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Старший машиніст залізничного водопостачання тарифікується на один розряд вище машиніста вищої кваліфікації, який працює під його керівництвом.