Інструкція для посади "Оператор з випробування свердловин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор з випробування свердловин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні поняття про геологію родовища, технологічний процес буріння свердловин на нафту, газ та інші корисні копалини і випробування свердловин;
      - призначення, будову, технічні характеристики випробувача пластів і пробовідбірника;
      - порядок їх складання і розбирання;
      - схеми монтажу противикидного обладнання на устя свердловин;
      - типи, розмір бурильних і насосно-компресорних труб;
      - види різьби;
      - типи і розміри пакерів;
      - причини нафтогазоводовиявлень;
      - слюсарну справу.

1.4. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес випробування під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

2.2. Розбирає, промиває випробувач пластів після кожної операції.

2.3. Перевіряє стан різьбових з'єднань, взаємодію частин і стан сальникових ущільнень.

2.4. Ремонтує або замінює деталі і відновлює сальникові ущільнення.

2.5. Складає і опресовує випробувач пластів.

2.6. Перевіряє пакери, герметичність пакеровки.

2.7. Складає комплект випробувального інструменту, підбирає бурильні труби.

2.8. Стежить за спуском і підйомом випробувача пласта під час проходження інтервалів посадок.

2.9. Відбирає проби рідини.

2.10. Бере участь у монтажі противикидного обладнання на устя свердловин.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор з випробування свердловин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.