* *
Інструкція для посади "Лікар-невропатолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-невропатолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Неврологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію неврологічної і нейрохірургічної допомоги, роботу швидкої і невідкладної медичної допомоги;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки і відповідальність лікаря-невропатолога;
      - нормальну та патологічну фізіологію центральної і периферичної нервової системи;
      - ембріологію, анатомію та топографічну анатомію центральної, периферичної і вегетативної нервової системи;
      - причини виникнення патологічних процесів, механізми їх розвитку;
      - клінічну симптоматику неврологічних захворювань, їх профілактику, діагностику, лікування, а також клінічну симптоматику суміжних станів у невропатології;
      - питання диспансеризації;
      - загальні і функціональні методи дослідження;
      - основи фармакотерапії в клініці нервових захворювань;
      - основи імунобіології;
      - питання генетики в неврології;
      - показанню і протипоказання до хірургічного лікування;
      - застосування фізіотерапії та лікувальної фізкультури;
      - показання і протипоказання до санаторно-курортного лікування;
      - організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - правила оформлення медичної документації;
      - літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-невропатолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-невропатолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-невропатолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-невропатолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, організацію неврологічної допомоги населенню.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації неврологічних хворих, надає їм швидку та невідкладну допомогу.

2.3. Визначає програму реабілітаційних заходів.

2.4. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.5. Вирішує питання щодо працездатності хворого.

2.6. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.7. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.8. Планує роботу та проводить її аналіз.

2.9. Веде лікарську документацію.

2.10. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-невропатолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-невропатолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-невропатолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-невропатолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-невропатолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-невропатолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-невропатолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-невропатолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-невропатолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-невропатолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-невропатолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-невропатолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-невропатолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-невропатолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-невропатолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-невропатолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.