Інструкція для посади "Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент, конструкцію та призначення напівфабрикатів і готових виробів;
      - види контролю;
      - основні види браку;
      - правила оформлення приймально-здавальної документації.

1.4. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль та остаточне приймання простих напівфабрикатів і готових виробів за зовнішнім виглядом, кресленнями, схемами та технологічною документацією.

2.2. Визначає якість деталей та вузлів, які надходять на складання.

2.3. Класифікує брак на дільниці, яку обслуговує, встановлює причини його виникнення, вживає заходів щодо його запобігання та усунення.

2.4. Контролює правильність зберігання готових виробів та напівфабрикатів.

2.5. Оформляє технічну документацію на прийняту та забраковану продукцію.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.