Інструкція для посади "Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією готувача розчинів та електролітів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості устаткування, яке обслуговує;
      - призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів;
      - призначення та властивості різних матеріалів та хімікатів;
      - гальванічні процеси захисних та декоративних покриттів металів;
      - методику проведення аналізів та розрахунків.

1.4. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує за рецептами більше чотирикомпонентні суміші концентрованих кислот, розчинів, складових електролітів, електролітні пасти загального та спеціального призначення.

2.2. Фільтрує, коректує та відстоює розчини на устаткуванні періодичної дії.

2.3. Осаджує срібло, відокремлює та сушить осадок.

2.4. Нейтралізує кислоти та луги з попереднім розрахунком кількості та концентрації необхідних для цього реактивів; перевіряє повноту нейтралізації.

2.5. Підналагоджує устаткування.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач розчинів та електролітів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.