* *
Інструкція для посади "Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" з наступною спеціалізацією з "Комбустіології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію травматологічної та хірургічної допомоги дорослому і дитячому населенню;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-комбустіолога;
      - організацію роботи травмпунктів, швидкої і невідкладної медичної допомоги та інш., показники роботи лікувально-профілактичних закладів;
      - сучасну класифікацію хірургічних захворювань;
      - топографічну, нормальну та патологічну анатомію, особливості будови тіла дорослого і дитини;
      - патофізіологію розвитку окремих стадій опікової хвороби, принципи та методи лікування хворих;
      - патофізіологію та морфологію опікової рани, стадії та періоди її розвитку, закономірності відновлення шкіри як органа;
      - закономірності розвитку опікової інфекції, її клінічні прояви, профілактику і лікування;
      - питання асептики та антисептики в комбустіології, особливості госпітальної та перехресної інфекції;
      - патофізіологію термічної травми органів дихання;
      - механізми порушень процесів обміну речовин та кровообігу при опіковій хворобі;
      - профілактику та лікування опікового виснаження;
      - загальні та функціональні методи дослідження в комбустіології, принципи використання спеціальних методів та інш.;
      - питання інтенсивної терапії та реанімації у дорослих і дітей, їх особливості у осіб літнього і старечого віку;
      - порушення імунного стану при опіках;
      - методи лікування опікових ран та оперативного лікування глибоких опіків, показання до проведення пластичних операцій на шкірі;
      - фізіотерапевтичні методи та лікувальну фізкультуру в комбустіології;
      - питання тимчасової та стійкої непрацездатності в комбустіології;
      - організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - організаційні принципи проведення лікування при групових та масових ураженнях, основи та принципи роботи "Медицини катастроф";
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію травматологічної та хірургічної допомоги дорослому і дитячому населенню.

2.2. Застосовує сучасні методи діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації.

2.3. Визначає необхідність застосування спеціальних методів дослідження.

2.4. Обґрунтовує схему, план і тактику лікування хворого.

2.5. Розробляє план підготовки хворого до операції, здійснює підготовку всіх функціональних систем організму ураженого до операції, визначає послідовність відновлення ушкодженого шкірного покриву і використання донорських місць, особливо при тяжких опіках.

2.6. Розробляє план запобігання інфекційних та післяопераційних ускладнень.

2.7. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.8. Працює в тісному контакті з суміжними спеціалістами та службами.

2.9. Бере участь в організації невідкладної медичної допомоги при групових та масових ураженнях.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.12. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.13. Веде лікарську документацію.

2.14. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-комбустіолог I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.