* *
Інструкція для посади "Лікар-нейрохірург дитячий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-нейрохірург дитячий" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Педіатрія". Проходження інтернатури за спеціальністю "Нейрохірургія" з наступною спеціалізацією з "Дитячої нейрохірургії". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію нейрохірургічної допомоги дитячому населенню;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-нейрохірурга дитячого;
      - топографічну анатомію, основи нормальної та патологічної фізіології центральної та периферичної нервової системи;
      - взаємозв'язок та рівні регуляції функціональних систем дитячого організму;
      - методи надання невідкладної допомоги дітям;
      - причини і механізми виникнення та клінічну симптоматику, профілактику, диференційну діагностику та інш., методи хірургічного лікування нейрохірургічних захворювань та суміжних станів у дітей різних вікових груп;
      - показання та протипоказання до застосування методів дослідження у нейрохірургії, можливі ускладнення та їх ліквідацію;
      - принципи підготовки до операцій та ведення післяопераційного періоду;
      - принципи і методи знеболювання у нейрохірургії;
      - принципи і методи відновлювального лікування;
      - принципи інтенсивної терапії та реанімації;
      - основи та принципи роботи "Медицини катастроф";
      - сучасну класифікацію нейрохірургічних захворювань;
      - принципи дієтології в нейрохірургії;
      - показання і протипоказання до санаторно-курортного лікування;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-нейрохірург дитячий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-нейрохірург дитячий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-нейрохірург дитячий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-нейрохірург дитячий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, організацію нейрохірургічної допомоги дитячому населенню.

2.2. Застосовує сучасні методи діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації дітей різних вікових груп з нейрохірургічними захворюваннями.

2.3. Надає хворим дітям необхідну швидку та невідкладну медичну допомогу.

2.4. Розробляє тактику, план обстеження і лікування хворих дітей, підготовки їх до екстреної або планової операції, проведення операції, післяопераційного ведення, профілактики можливих ускладнень та організовує їх виконання.

2.5. Застосовує спеціальні методи дослідження, аналізує їх результати.

2.6. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.7. Працює в контакті з суміжними спеціалістами.

2.8. Бере участь в ліквідації наслідків масових уражень дітей в екстремальних ситуаціях.

2.9. Додержується принципів медичної деонтології.

2.10. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.11. Планує роботу та аналізує її результати.

2.12. Веде лікарську документацію.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-нейрохірург дитячий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-нейрохірург дитячий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-нейрохірург дитячий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-нейрохірург дитячий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-нейрохірург дитячий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-нейрохірург дитячий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-нейрохірург дитячий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-нейрохірург дитячий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-нейрохірург дитячий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-нейрохірург дитячий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-нейрохірург дитячий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-нейрохірург дитячий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-нейрохірург дитячий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-нейрохірург дитячий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-нейрохірург дитячий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-нейрохірург дитячий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.