Інструкція для посади "Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера якості продукції та технологічного процесу 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний регламент, кінематичні схеми устаткування та контрольно-вимірювальних приладів на дільниці, яка обслуговується;
      - методи математичної статистики;
      - принципи складання діагностичної картки;
      - методи розрахунків та аналізу спостережень;
      - правила ведення контрольних карт та складання актів.

1.4. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює хід технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується, за графіком контрольних карг та картами технічного контролю.

2.2. Контролює проведення аналізів (аналізів вибухонебезпечних речовин з використанням різних типів хроматографів, з застосуванням електронних схем, аналізу готового продукту, аналізів викидів газу в атмосферу тощо) та правильність зберігання готової продукції.

2.3. Обробляє технологічні та аналітичні дані методом математичної статистики.

2.4. Видає інформацію змінному майстру (начальнику зміни) виробництва про хід технологічного процесу та його відхиленнях, у разі потреби подає запобіжний сигнал та рекомендації з усунення відхилень параметрів технологічного процесу.

2.5. Відділяє частину продукції, яка підозрюється на дефект.

2.6. Виконує додатковий контроль технологічного процесу з ліквідації причин, які викликали його порушення (виконання арбітражних аналізів, відбір повторних проб та проведення повторних аналізів тощо).

2.7. Складає діагностичну картотеку, яка передбачає можливі варіанти впливу на технологічний процес при відхиленнях його параметрів або показників вхідної сировини.

2.8. Керує контролерами нижчої кваліфікації та інструктує їх.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер якості продукції та технологічного процесу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.