* *
Інструкція для посади "Апаратник гідролізу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник гідролізу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідролізу 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готового продукту;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - технологічний режим;
      - правила регулювання процесу;
      - правила відбору проб;
      - методику виконання аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник гідролізу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник гідролізу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник гідролізу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник гідролізу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде простий технологічний процес гідролізу.

2.2. Приймає та готує сировину, охолоджує, подає реагенти, відкачує, у разі потреби випарює, відстоює гідролізат.

2.3. Розраховує компоненти реакції.

2.4. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.5. Виконує аналізи, які передбачені інструкцією.

2.6. Усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

2.7. Обслуговує реакційні апарати, дозуючі пристрої, холодильники-конденсатори, відстійники, газовіддільники, насоси, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру, комунікації та інше устаткування.

2.8. Обліковує сировину, вихід готової продукції.

2.9. Здає та приймає устаткування з ремонту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник гідролізу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник гідролізу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник гідролізу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник гідролізу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник гідролізу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник гідролізу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник гідролізу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник гідролізу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник гідролізу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник гідролізу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник гідролізу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник гідролізу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник гідролізу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник гідролізу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник гідролізу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник гідролізу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.