* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку (спецмашин) I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші матеріали щодо експлуатації рухомого складу;
      - призначення та основні техніко-експлуатаційні характеристики спеціальних транспортних машин і правила їх технічної експлуатації;
      - вказівки щодо експлуатації рухомого складу, які регламентують перевезення окремих видів вантажів;
      - правила оформлення дорожньої і товарно-транспортної документації;
      - основи економіки, організації праці та управління на автотранспорті;
      - технологію перевезення побутових відходів;
      - порядок укладання договорів;
      - найновіші досягнення в галузі експлуатації спецмашин для вивезення сміття та нечистот;
      - основи трудового законодавства;
      - Правила дорожнього руху;
      - правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує випуск спецмашин на лінію у технічно справному стані згідно з плановими завданнями та з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху.

2.2. Бере участь у складанні добових оперативних планів роботи (змінно-добові завдання) спецмашин.

2.3. Організовує роботу з укладання договорів з організаціями та розширення платних послуг населенню.

2.4. Приймає заявки від мешканців приватного сектора на вивезення нечистот, веде їх облік у спеціальному журналі.

2.5. Контролює своєчасність оплати цих послуг та її відповідність виконаним обсягам.

2.6. Бере участь у роботі з визначенням потреб у спецмашинах і розподіляє їх за спецколонами.

2.7. Розробляє і готує до затвердження диференційовані маршрутні норми витрат палива для рухомого складу, який працює на постійних маршрутах.

2.8. Організовує своєчасне і правильне ведення установлених форм обліку та звітності про роботу спецмашин за всіма техніко-експлуатаційними показниками.

2.9. Аналізує техніко-експлуатаційні показники роботи спецавтотранспорту, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності його роботи.

2.10. Бере участь у рейдових перевірках роботи спецавтотранспорту, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності його роботи.

2.11. Бере участь у рейдових перевірках роботи спецавтотранспорту на лінії.

2.12. Перевіряє якість виконання водіями змінних завдань.

2.13. Виявляє причини порушення транспортного процесу, вживає заходів щодо їх усунення.

2.14. Обстежує під'їзні шляхи до місць вантажно-розвантажувальних робіт, пунктів зупинок.

2.15. Контролює ведення дорожньої звітної документації, дотримання водіями правил дорожнього руху, норм і правил з охорони праці та протипожежного захисту.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.